top of page

Causale Voetreflexologie

Welke zijn de bekomen effecten

 

 • Vrije circulatie van de lichaamsenergie, 

 • Relaxatie,  

 • Stimulatie van het organisme waardoor  er een verbetering ontstaat van de  verschillende functies (ademhaling,  bloedsomloop, spijsvertering,  genitaliën, nierfuncties, immuniteit,  hormonen), 

 • Herstellen van het evenwicht van het  neuro- vegetatief systeem, 

 • Verzachten van pijnen.

Welke zijn de tegenindicaties

In onderstaande gevallen is deze methode niet aangewezen:

 • Infecties, 

 • Voettrauma’s, 

 • Cardiologische problemen, 

 • Bloedsomloop stoornissen (flebitis...), 

 • Zwangerschap.

* deze lijst is niet beperkend

In welke gevallen helpt deze methode

 

Voetreflexologie stimuleert de capaciteit van zelfgenezing in volgende gevallen: 

  

 • Stress, overbelasting, angsten,  nervositeit, spanningen, negatieve  energieën, burn-out, 

 • Slaapstoornissen, chronische  vermoeidheid, 

 • Migraines, neuralgie, 

 • Spier- en gewrichtsklachten, 

 • Moeilijke circulatie van het bloed of in  de lymfevaten, 

 • Hoge bloeddruk, 

 • Ademhalingsproblemen, 

 • Immuniteitsstoornissen, 

 • Moeilijkheden bij het wegwerken van  toxines. 

 

De causale voetreflexologie is een nieuwe benadering die, op basis van de voetreflexologie-methode, op zoek gaat naar de oorzaak van klachten en symptomen. Deze methode is gebaseerd op het principe dat er op de voet specifieke zones of reflexiepunten bestaan die corresponderen met een bepaald orgaan, klier of lichaamsdeel. 

De techniek is erop gericht reacties op te wekken die leiden tot een herstel van het evenwicht in de gerelateerde lichaamsdelen. 

 

Elk gezond orgaan bezit een eigen beweging. Als deze verstoord is (operaties, littekens, toxines, ouderdom, emoties, bewegingsverlies van naburige organen,...), wordt getracht deze beweging opnieuw te herstellen. Er wordt gezocht waarom een zone belast wordt en/of pijnlijk aanvoelt. 

Deze methode hecht een groot belang aan de verbindingen tussen de verschillende lichaamsdelen, organen en/of klieren. 

  

Het is een diepwerkende techniek waarbij de intensiteit van de voetmassage afhankelijk is van de klachten van de persoon en waarbij de behandeling op een welbepaalde volgorde gebeurt. 

Door te werken op de voeten helpt de behandeling mensen om zich mentaal te ontspannen en zich opnieuw te aarden.*

*http://www.causalevoetreflexologie.be

Belangrijk 

De reflexoloog is in geen geval een geneesheer en stelt bijgevolg ook geen enkele diagnose. Deze methode kan een toegevoegde waarde zijn naast  een medische behandeling. Indien u  reeds  in behandeling bent bij een arts, specialist of therapeut, kan u eerst met hem overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.  

bottom of page